O NÁS

Regiomax znamená viac internetu, televízne služby v digitálnej kvalite a úsporné telefonovanie. Sme skupina lokálnych poskytovateľov telekomunikačných služieb. Sme s vami už niekoľko rokov a preto vieme, čo je pre vás dôležité. Prinášame do našich regiónov najmodernejší optický internet, digitálnu televíziu v špičkovej kvalite a výhodné telefonovanie. Naším cieľom je neustále zlepšovať služby a robiť váš život jednoduchším.

Značku Regiomax Vám prinášajú
do jednotlivých regiónov tieto spoločnosti:

Gemernet, s.r.o.
Májová č. 312, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 45 858 306 DIČ: 202 311 5138, IČ DPH: 202 311 5138
Hotline: 0907 505 210, e-mail: teledom@gemernet.sk

Tornalanet, s.r.o.
Poštová č. 24, 982 01 Tornaľa
IČO: 44 521 201, IČ DPH: SK202 272 4110
Hotline: 0911 628 610, e-mail: tornala@regiotel.sk

Regiotel Fiľakovo, s.r.o.
Jánošíkova 1632/12a, 986 01 Fiľakovo
IČO: 45 533 083, DIČ: 202 302 5224
Hotline: 0907 256 204, e-mail: obchod@filleck.sk

W-NET,s.r.o.
Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka
IČO: 44 546 254, DIČ: SK 202 2734758
Hotline: 0911 515 171, e-mail: info@w-net.sk

 

Regiotel Blhovce s.r.o.
Blhovce 36, 980 32 Blhovce
IČO: 47076496, DIČ: 2023728498
Hotline: 0905 899 385, e-mail: regiowtl@gmail.com

 

Tu nájdete abecedný zoznam obcí, kde
s Regiomax zažijete maximum zábavy:

Abovce Fiľakovo Leváre Stará Bašta
Ardovo FiľakovskéKľačany Levkuška Stránska
Bakov Figa Kurtáň Skerešovo
Behynce Fiľakovské Kováče Lenartovce Slavec
Belina Gem. Jablonec Lenka Studená
Biskupice Gem.Dechtáre Lipovany Šávoľ
Blhovce Gemer Meliata Šiatorská Bukovinka
Bottovo GemerskáHôrka Mučín Šíd
Bretka GemerskáPanica Nitra nad Ipľom Šimonovce
Bulhary Gemerská Ves Nová Bašta Širkovce
Buzitka Gemerské Michalovce Orávka Štrkovec
Cakov Gortva Otročok Šurice
Čakanovce Hajnáčka Panické Dravce Tachty
Čamovce Holiša Petrovce Tornaľa
Číž Hodejov Pleš Trebeľovce
Čoltovo Hodejovec Polina Valice
Chanava Hostice Prša Včelince
Chrámec Hubovo Radnovce Večelkov
Chvalova Ivanice Radzovce Veľká nad Ipľom
Dlhá Ves Janice Rapovce Veľké Dravce
Drňa Jestice Ratka Vieska nad Blhom
Držkovce Kalonda Riečka Višňové
Dubno Káloša Rimavská Seč Vlkyňa
Dubovec Kečovo Rumince Vyšné Valice
Dulovo Kráľ Silica Zádor
Žiar